Nghiêng Yaytext : Bôi đậm kiểu chữ bạn muốn sử dụng rồi nhấn nút sao chép (hoặc copy) hoặc nhấn nút copy bên phải kiểu chữ đó.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply